Какво е STEM и как, чрез играчките, да запалим децата

Какво е STEM и как, чрез играчките, да запалим децата

„Икономиката на бъдещето принадлежи на STEM. Там са всички професии от бъдещето“

Трудно е човек да не подкрепи мнението на Джеймс Браун, директор на образователният институт STEM (Вашингтон), относно бъдещето на икономиката. STEM е съкращение, предложено през 2001 г. от учени от Националната научна фондация на САЗ, за да обърне внимание към революционна тенденция в образователната и професионалната сфера. Концепцията на STEM обхваща естествените науки (Science), технологиите (Technology), инженерството или техническото творчество (Engineering) и математиката (Mathematics) и се отнася до образователни програми и професии, които интегрират различни знания и умения в тези области.

Когато говорим за STEM образование и STEM професии, тези четири направления не са просто тясно свързани, но и се допълват взаимно. Тук математиката може да стане основа за физиката, а физиката от своя страна – за техническото творчество. По-късно инженерите могат да използват знанията си по физика, за да създадат високотехнологични устройства, които ще са необходими за тестване ни физическите теории. А напредъкът в областта на физиката може би е стане тласък за нови инженерни разработки или създаване на технически иновации. Повече за STEM можете да научите в Wikipedia.

STEM ПРОФЕСИИ

Независимо, че STEM направлението придоби значителна популярност напоследък, все още няма консенсус какво точно представлява STEM професията.

Обикновено експертите се обединяват около това, че специалистите по STEM използват знанията си по природни науки, технологии, инженерство или математика, опитвайки се да разберат как работи светът и с това разбиране подхождат към решаването на дадени проблеми. Вероятно определението за STEM образование може да стане подобно, където основната идея ще бъде децата да се опитват да разберат как работи света. Това е малко абстрактно, но същевременно и точно определение. То помага да се забележат фундаменталните промени в изискванията за образователни и професионални дейности, неразривно свързани с постоянните и бързи промени, настъпващи в света. Съвременният живот е бърз и динамичен, като изисква познаване на технологиите и притежаване на аналитични умения. Новите професии изискват познаването и кръстосването на различни дисциплини като технически и природонаучни.

STEM ОБРАЗОВАНИЕ

Манията по STEM започва с образованието. Ежедневно изникващите нови професии изискват умения, които помагат да се решават проблеми на границата на сега изучаваните дисциплини, и като правило такива знания не могат да бъдат получени в училище. Все още образователният процес в страна ни е ориентиран към това, учениците да запомнят и възпроизвеждат факти, без да разбират нуждата от това. Съвременните иновативни учители, обобщават проблемите на днешното образование по следният начин: „Днес имаме два проблема в обучението. Първият е претоварването с изучаваните предмети. А вторият проблем е, че даваме на децата чисто теоретичен образователен материал. Децата са пълни със знания, но не знаят как да ги прилагат“.

„Запълнените“ със знания ученици, студенти или специалисти, не могат да бъдат конкурентни и да постигнат успехи. Google и Youtube така или иначе ще знаят повече от тях. Наизустяването на вече известни факти, не им позволява да измислят нищо ново. Трябва да можем да анализираме, комбинираме и критично да оценяваме дадените факти и да ги прилагаме в живота. Ученето не трябва да се превръща в механичен процес по прехвърляне на знания от учител или книга върху даден ученик. То трябва да бъде възможност за намиране на иновативни решения и начин за разширяване на съзнанието.

Точно тук STEM образованието е безценно, защото не само обръща внимание на природните науки и съвременните иновативни технологии, но и активно развива критическото мислене и творческата компонента на личността. В момента има няколко експериментални STEM проекта по обучение, които се надяваме в скоро време да станат задължителна част от обучителният процес на децата ни.

STEM ИГРАЧКИ

А как да постъпим, ако децата все още са много малки? Възможно ли в тях да се посее семето на бъдещи изобретатели и учени, преди дори да са станали ученици? Да! И в това начинание ще ви помогнат развиващите и образователни STEM играчки. Не случайно те се наричат образователни, защото дават на детето представа за заобикалящият го свят и го запознават с принципите на неговото функциониране. Когато дете си играе с дадена STEM играчка, то действа като изследовател, провеждат научни експерименти.

Децата от всички възрасти обичат STEM играчките. Ако бебето на 3 години, то може да сглобява дървен конструктор. Тези играчки развиват фините двигателни умения, пространственото въображение, помагат при изучаването на цветове, геометрични фигури и др. По-големите деца или юноши ще използват по-сложни конструктори, които развиват логическото мислене, изискват инженерни умения и често помагат за придобиване на знания по физика, химия и други предмети.

Между другото, STEM играчките не са забавление само за деца. Възрастните също ще намерят интересни неща. Например програмируемите роботи печелят все повече фенове по целия свят.

Повечето програмируеми или научни-познавателни комплекти, включват активното участие на родители или просто възрастни. По този начин можете да станете безценен водач и спътник на детето в света на знанията и изобретенията, като му помагате да сглоби дадена играчки или пък например да изучи различни физични явления. С Ваша помощ, малкият учен ще се научи сглобява роботи, да разбира проценти и дроби, както и да провежда химични експерименти у дома. Отворете за децата си прекрасният свят на науката, и вижте как те сами ще се вдъхновят за нови изобретения и проекти!

Ако искате децата Ви да станат успешни и конкурентни в утрешният свят, да могат по-лесно да намерят своето място в живота, дайте им възможност посредством игра да се запознаят със заобикалящият ги свят. Нека станат новатори, учени и лидери в инженерната област, и утре те може да решат важни и нерешени до този момент проблеми за човечеството! И не чакайте – нека да започнат още днес. А ние от ГУГА, ще се опитаме да Ви помогнем и да бъдем верен спътник в това начинание.

Препоръчани продукти